บทร้อยแก้วคืออะไร การอ่านออกเสียงบทร้อยแก้ว เรื่องสั้น ตัวอย่าง นิทาน
บทร้อยแก้วคือ บทข้อความทั่วๆ ไป ทั้งภาษาพูดและภาษาเขียน โดยต้องเขียนเป็นประโยค ข้อความติดต่อกัน ตามปกติ มีประธาน กริยา กรรม เรียงร้อยข้อความไปตามเจตนาของผู้พูดหรือผู้เขียน ไม่มีสัมผัสเหมือนบทร้อยกรอง ซึ่งถ้าเป็นบทร้อยกรอง จะต้องมีสัมผัสเช่น โคลง ฉันท์ กาพย์ กลอน

การอ่านออกเสียงบทร้อยแก้ว

การอ่านหนังสือโดยการที่ผู้อ่านเปล่งเสียงออกมาดังๆ ในขณะที่อ่าน โดยมีวัตถุประสงค์ที่แตกต่างกัน เช่น เพื่อถ่ายทอดความรู้ เพื่อสร้างความบันเทิง ซึ่งการออกเสียงในแต่ละครั้ง อาจมีจุดมุ่งหมายหลายๆ ประการรวมกัน หรือมีจุดมุ่งหมายเฉพาะ เช่น การอ่านประกาศ รายงาน แถลงการณ์

แนวทางการอ่านออกเสียงร้อยแก้ว

  • อ่านให้ถูกต้องตามอักขรวิธีในภาษา หลักการอ่าน การอ่านออกเสียงคำควบกล้ำ ร ล ว เช่น

กลไก อ่านว่า กน- ไก          ไม่ได้อ่านว่า กน-ละ-ไก
ปราชัย อ่านว่า ปะ-รา-ไช    ไม่ได้อ่านว่า ปรา – ไช
เสวก อ่านว่า เส- วก            ไม่ได้อ่านว่า สะ-เหวก

  • ผู้อ่านต้องมีสมาธิและความมั่นใจในการอ่าน ไม่อ่านผิด อ่านตก อ่านเติม ขณะอ่านต้องควบคุมสายตาให้ไล่ไปตามตัวอักษร ทุกตัวในแต่ละบรรทัดจากซ้ายไปขวา ด้วยความรวดเร็ว ว่องไว และรอบคอบ แล้วย้อนสายตากลับลงไปบรรทัดถัดไปอย่างแม่นยำ

ตัวอย่างการอ่านออกเสียงบทร้อยแก้ว

ลมโชยโรยกลิ่นอวล    มาลีล้วนงามเรียงราย
รื่นรมย์ชมลวดลาย      วิไลลักษณ์น่ารักจริง
ของรักใครลอบลัก      ลุกลนนักนะลูกลิง

By admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *